Tokyo Ghoul

 

Tsukiyama x Kaneki : 1

 

 

Tsukiyama-san, shibatte agemasu TsukiyamaxKaneki

   "Comme à son habitude, Tsukiyama veut croquer un bout de Kaneki ~ !"